Lekker wonen. Met lagere lasten. Bel 053-4349922 om te weten hoe.

Goed advies obv van onze wensen en mogelijkheden

  Hypotheek Adviescentrum Le Garage heeft naar aanleiding van onze wensen een advies gegeven wat nog beter aansloot dan wat ik zelf al
  voor die tijd had uitgezocht. In 3 avonden alles doorgenomen, besproken en rondgemaakt

Maatregel-op-maatregel treft hypotheekmarkt

op .

regeldruk hypotheekmarkt Het Financiële Dagblad zet vandaag de maatregelen rond hypotheken op een rijtje. Conclusie: de hypotheekrenteaftrek is de komende jaren de enige zekerheid die woningkopers nog hebben.

De kredietcrisis heeft volgens het FD de ogen geopend van toezichthouders. De relatief hoge hypotheken in ons land kunnen bij een nog diepere crisis zowel de banken als de woningbezitters in grote problemen brengen. Vandaar een serie maatregelen van verschillende autoriteiten die allemaal de hypotheekproductie moeten inperken. Op korte termijn treft dat de starters, maar op langere termijn hebben ook mensen met een hypotheek waarvan de rentevaste termijn verloopt, er last van.

Tophypotheek

De AFM wil de groei van tophypotheken indammen door deze aan een maximum te binden: hoogstens 112 procent van de aankoopwaarde, waarbij de top binnen zeven jaar teruggebracht moet zijn tot 100 procent van de aankoopwaarde. De banken en verzekeraars hebben een alternatief voorstel ingediend waarbij over de hele looptijd van de hypotheek minimaal de helft van de hypotheek moet worden afgelost.

Strenge adviesregels

De AFM heeft ook andere regels rond hypotheekadvies aangescherpt. Zo mogen banken niet langer veronderstellen dat een starter met een hoge vooropleiding in de komende jaren een salarisverhoging krijgt. Ook moeten adviseurs vaker een hypotheek met een lange rentevaste periode adviseren. Opmerkelijk, aldus het FD, want de toezichthouders van de banken sturen juist aan op kortere kredieten op de balans.

Norm Nibud
Het jaarlijkse woonlastenbedrag van Nibud is verlaagd, omdat uitgaven als de zorgpremie fors duurder zijn geworden.

Securitisaties

Sinds de kredietcrisis willen beleggers de gesecuritiseerde hypotheken bijna niet meer hebben. Bovendien maakt Basel 3 securitisaties minder aantrekkelijk voor banken. Dat beperkt de mogelijkheid tot het aantrekken van relatief goedkoop kapitaal.

Lange hypotheken
Basel 3 heeft ook tot gevolg dat banken hun lange kredieten veel meer moeten afdekken met lange financiering. Aangezien lange financiering duur is, zullen hypotheken met een lange vaste rente duurder worden. Dat kan volgens bankiers tot een half procent schelen.

De woonmarkt zit op slot en de maatregelen rond hypotheken maken de financiering van het huis moeilijker en minder toegankelijk. Het zijn zware tijden voor hypotheekadviseurs.

Tags: hypotheekmarkt kredietcrisis AFM tophypotheek aankoopwaarde Nibud gesecuritiseerde hypotheek woonmarkt lange rentevaste periode