D

  • Dagrente Rente zoals die op een bepaalde dag geldt.

  • Dalrentegarantie De geldverstrekker biedt u de laagste hypotheekrente aan die bij haar gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte.

  • Debiteur Een persoon of bedrijf met een schuld aan een andere persoon of ander bedrijf.

  • Depotrente Rente die verschuldigd is, over geld dat gestald is in een depot.