F

  • Financieringskosten Zie: Afsluitkosten.

  • Financieringsvergoeding Een nieuwbouwwoning wordt meestal vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht. De woning wordt dan in termijnen betaald. Over de termijnen die vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervallen (reeds verschuldigd zijn), berekent de bouwer meestal een financieringsvergoeding. De Belastingdienst beschouwt dit niet als rente, maar als deel van de koop-/aanneemsom. De financieringsvergoeding is daarom niet aftrekbaar.

  • Fixatieprovisie Provisie die in rekening wordt gebracht wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.

  • Forfait Een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.