N

  • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Borg of garantstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt afgegeven voor een hypotheek. Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten. Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW. De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten. Zie ook:www.nhg.nl

  • Nationale Vereniging Makelaardij (NVM) Landelijke organisatie van be√ędigde makelaars in onroerende goederen.

  • Netto maandlasten Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast minus de terug te ontvangen belasting.

  • Nibud Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Zie ook: http://www.nibud.nl/

  • Notariskosten De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd).