S

  • Salderen van rente De betaalde rente aftrekken van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Resteert er een negatief saldo, dan is dat aftrekbare betaalde rente. De betaalde hypotheekrente blijft bij het salderen buiten beschouwing.

  • Salderingsregeling De betaalde rente aftrekken van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning blijft bij het salderen buiten beschouwing.

  • Samenlevingsovereenkomst Een overeenkomst tussen twee of meer samenwonenden waarin afspraken zijn vastgelegd over bijvoorbeeld eigendomsverhoudingen, levensonderhoud, pensioenen.

  • Servicekosten De kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.

  • Sociale koopwoning Koopwoningen met een meerjarige subsidie. Voorheen premie A- of premiekoopwoning.

  • Spaarhypotheek Een hypotheekvorm die net als de levenhypotheek uit een lening bestaat welke tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij alleen rente wordt betaald, gecombineerd met een gemengde levensverzekering. Deze zijn echter zo gekoppeld, dat de vergoeding over de spaarpremie gelijk is aan de hypotheekrente, en het eindkapitaal gelijk is aan het hypotheekbedrag. Hierdoor ontstaat er een rentedempende werking: als de hypotheekrente stijgt, stijgt de spaarrente mee, waardoor de spaarpremie daalt.

  • Splitsingsakte De verdeling via notariële akte van het recht op een gebouw in appartementsrechten, die vervolgens afzonderlijk kunnen worden verkocht. Vaak mag alleen worden gesplitst met een vergunning van de gemeente. In veel splitsingsaktes wordt het model splitsingsreglement geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaard. Dit model reglement is opgesteld door het notariaat.