Lekker wonen. Met lagere lasten. Bel 053-4349922 om te weten hoe.

Goed advies obv van onze wensen en mogelijkheden

  Hypotheek Adviescentrum Le Garage heeft naar aanleiding van onze wensen een advies gegeven wat nog beter aansloot dan wat ik zelf al
  voor die tijd had uitgezocht. In 3 avonden alles doorgenomen, besproken en rondgemaakt

Echtscheiding

echtscheiding nieuw begin 372Uit elkaar gaan is een nieuw begin. Vreemdgaan, verschil in opvatting over de opvoeding van de kinderen, zorgen om de gezondheid: het zijn allemaal zware relatietests. Maar meningsverschillen over financiële uitgaven of geldzorgen blijken de allergrootste struikelblokken in de liefde te zijn.

 

12345
Vaststellen huidige situatie       Onderhandelen                      Opstellen documenten       Aanvraag echtscheiding Verdeling woning,
notaris en follow up

lijntje3

 

Aanvraag en bemiddelingHuidige situatie

Bij een echtscheiding moet het gezamenlijk vermogen dat is opgebouwd weer verdeeld worden. Een eerlijke verdeling voorkomt jarenlang getouwtrek, voortslepende onenigheid Goed uit elkaar gaan is van grote waarde. Een echtscheiding kan op vier manieren worden geregeld:

 

 

 

OnderhandelenOnderhandelen

Het is in ieders belang goed vast te stellen wat het gezamenlijk vermogen is. Daarna kan bepaald worden wie waar recht op heeft. Wat zijn de feiten en wat is er al vastgelegd? Denk aan bezittingen of vermogen in de volgende vormen:

 • eigen woning
 • inboedel
 • spaargeld/erfenis/beleggingen/waardevolle spullen
 • schulden en leningen
 • eigen bedrijf
 • verzekeringen
 • opgebouwde pensioenrechten

  

 

Opstellen documentenOpstellen documenten

De afspraken die jij en je partner maken, worden op papier gezet en noemen we echtscheidingsconvenant. Als je samen kinderen hebt, moet je bovendien een ouderschapsplan maken. Bij een echtscheiding en geregistreerd partnerschap met kinderen beslist de rechter uiteindelijk over de scheiding.

 

 

 

 

 

Echtscheiding aanvragenAanvraag echtscheiding

Een advocaat dient de echtscheidingsconvenant in bij de rechtbank. Dit is ook het geval bij echtscheidingsbemiddeling via een mediator (dus wanneer de partners geen advocaten inzetten). Wanneer je wilt scheiden zonder tussenkomst van een advocaat, dient een afspraak gemaakt te worden op het gemeentehuis waar beide ex-partners aanwezig dienen te zijn. Er wordt daar van beiden vastgesteld dat men daadwerkelijk wil scheiden. Hierna wordt het echtscheidingsverzoek in behandeling genomen. Het duurt dan ongeveer twee weken voor de scheiding uitgesproken wordt. Er moet namelijk heel goed gekeken worden of aan alle voorwaarden is voldaan.

 

 

 

 

Verdeling woning 01Verdeling woning

Bij de verdeling van een koophuis is er meestal sprake van een overwaarde of onderwaarde. Bij overwaarde zul je de winst met elkaar moeten delen. Is er sprake van onderwaarde, dan moet de schuld worden verdeeld. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

 • Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?
 • Is een eventuele waardestijging van de woning te danken aan gezamenlijke investeringen of aan een stijgende marktwaarde?
 • Neemt een van de partners de woning over? Dan zijn er twee scenario’s mogelijk:
  1. Is er sprake van overwaarde,dan moet de partner die in huis blijft wonen de helft van de overwaarde uitbetalen aan de ex-partner.
  2. Is er sprake van een onderwaarde, dan moet de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen.

 

 

Follow upFollow up

Ook na het passeren blijft Hypotheek Adviescentrum Le Garage jouw aanspreekpunt voor vragen die met de hypotheek te maken hebben. We zullen je in de toekomst benaderen met vragen en informatie die voor jou van belang zijn. Hiervoor is het wel belangrijk dat je je inschrijft op onze nieuwsbrief.