Werkloosheid

Als je werkloos wordt, ontvang je meestal een WW-uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. De WW-uitkering is altijd lager dan je salaris. De duur van de WW-uitkering bedraagt nu één maand per gewerkt jaar. Hierbij geldt een maximum van ruim drie jaar. Na de WW volgt een bijstandsuitkering.

Eigen huis en uitkering

Als je in het bezit bent van een eigen woning, dan ben je niet verplicht om het huis te verkopen en te leven van de overwaarde (je huis “op te eten”). Overwaarde tot €46.100 blijft ongemoeid. Is de overwaarde groter, dan wordt dat deel “uitgeleend” aan de uitkeringsgerechtigde totdat deze weer een baan heeft en de lening kan terugbetalen. Op de eigen woning wordt op deze manier als het ware een krediethypotheek genomen.

Arbeidsongeschikt

Als je arbeidsongeschikt raakt vanuit een loondienst-situatie, kun je aanspraak maken op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeid). De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. De uitkering is in de meeste gevallen lager dan het inkomen in de ziektewet.

Ontslagvergoeding

Bij ontslag heb je sinds 1 juli 2015 recht op de transitievergoeding. Je komt in aanmerking voor deze vergoeding als je twee jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en het aantal halve dienstjaren.

Inkomen aanvullen

Afhankelijk van je situatie kun je recht hebben op toeslagen, denk aan:

 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget
 • kinderopvangtoeslag
 • gemeentelijke voorzieningen en toeslagen voor :
  • medische kosten, reiskosten en rechtsbijstand
  • woonkostentoeslag, Wmo en thuishulp
  • budgetteren

Belastingen

 • Soms kom je aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Vraag dit na bij je gemeente.
 • Ontvang je een voorlopige teruggave inkomstenbelasting? Mogelijk moet je deze verlagen omdat je (tijdelijk) minder inkomen hebt. Daarmee voorkom je dat een te grote teruggave alsnog moet worden terugbetaald.

Woonlastenverzekering en NHG

Woonlastenverzekering

Als je bij je hypotheek een woonlastenverzekering met werkloosheidsdekking hebt afgesloten, dan keert deze uit bij een inkomensdaling als gevolg van (tijdelijke) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

NHG en Woonlastenfaciliteit

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en ben je (niet-verwijtbaar) werkloos geraakt of tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan kun je aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit van NHG. De Woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening, die wordt gebruikt om in een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten te betalen en daarmee gedwongen verkoop van de woning te voorkomen.